[cập nhật 2023] Mức lương vùng cơ bản của 47 tỉnh thành Nhật Bản năm 2023 – 2024

63625

Lương cơ bản ở Nhật hay còn gọi là lương vùng Nhật Bản là gì?

Mức lương cơ bản ở Nhật, hay còn gọi là mức lương tối thiểu (最低賃金 – さいていちんきん) được tính theo yên/giờ. Đây là mức thù lao thấp nhất mà công ty, cá nhân sử dụng lao động phải trả cho người lao động một cách hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (厚生労働省 – こうせいろうどうしょう). Hay có thể hiểu đây là giá thấp nhất mà người lao động không thể bán sức lao động của họ với giá thấp hơn.

Bảng lương tối thiểu theo vùng ở Nhật Bản từ năm 2023 đến 2024

Bảng lương cơ bản ở Nhật Bản theo vùng được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản không kể người nước ngoài hay người Nhật. Dưới đây là chi tiết bảng lương tối thiểu theo vùng chi tiết.

Danh sách các tỉnh thành Nhật Bản Mức lương vùng Nhật Bản Mức lương áp dụng từ ngày
Giai đoạn 2023 ~ 2024 Giai đoạn 2022 ~ 2023
北海道 – Hokaido 960 -920 1/10/2023
青森 – Aomori 898 -853 7/10/2023
岩手 – Iwate 893 -854 4/10/2023
宮城 – Miyagi 923 -883 1/10/2023
秋田 – Akita 897 -853 1/10/2023
山形 – Yamagata 900 -854 14/10/2023
福島 – Fukushima 900 -858 1/10/2023
茨城 – Ibaraki 953 -911 1/10/2023
栃木 – Tochigi 954 -913 1/10/2023
群馬 – Gunma 935 -895 5/10/2023
埼玉 – Saitama 1028 -987 1/10/2023
千葉 – Chiba 1026 -984 1/10/2023
東京 – Tokyo 1113 -1072 1/10/2023
神奈川 – Kangawa 1112 -1071 1/10/2023
新潟 – Nigata 931 -890 1/10/2023
富山 – Toyama 948 -908 1/10/2023
石川 – Ishikawa 933 -891 8/10/2023
福井 – Fukui 931 -888 1/10/2023
山梨 – Yamanashi 938 -898 1/10/2023
長野 – Nagano 948 -908 1/10/2023
岐阜 – Gifu 950 -910 1/10/2023
静岡 – Shizuoka 984 -944 1/10/2023
愛知 – Aichi 1027 -986 1/10/2023
三重 – Mie 973 -933 1/10/2023
滋賀 – Saga 967 -927 1/10/2023
京都 – Kyoto 1008 -968 6/10/2023
大阪 – Osaka 1064 -1023 1/10/2023
兵庫 – Hyogo 1001 -960 1/10/2023
奈良 – Nara 936 -896 1/10/2023
和歌山 – Wakayama 929 -889 1/10/2023
鳥取 – Totori 900 -854 5/10/2023
島  根 – Shimane 904 -857 6/10/2023
岡山 – Okayama 932 -892 1/10/2023
広島 – Hiroshima 970 -930 1/10/2023
山口 – Yamaguchi 928 -888 1/10/2023
徳島 – Tokushima 896 -855 1/10/2023
香川 – Kagawa 918 -878 1/10/2023
愛媛 – Ehime 897 -853 6/10/2023
高知 – Kochi 897 -853 8/10/2023
福岡 – Fukuoka 941 -900 6/10/2023
佐賀 – Saga 900 -853 14/10/2023
長崎 – Nagasaki 898 -853 13/10/2023
熊本 – Kumamoto 898 -853 8/10/2023
大分 – Oita 899 -854 6/10/2023
宮崎 – Miyazaki 897 -853 6/10/2023
鹿児島 – Kagoshima 897 -853 6/10/2023
沖縄 – Okinawa 896 -853 8/10/2023
Trung bình 1004 -961

 

*Mức lương cơ bản ở Nhật này sẽ được áp dụng tới 30/9/2024

nguồn thông tin bài viết : https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php

4.9/5 - (10 bình chọn)